Импринт

Байер България ЕООД 
Представлявано от: 
Люба Паунова  
Управител на Байер България ЕООД 
 
Байер България ЕООД 
ул. Резбарска 5 
1510 София, България 
Тел: + 359 2 814 01 11 
E-mail: ch.bulgaria@bayer.com 
 

ЕИК 121258695 
ИН по ЗДДС BG121258695 
© Авторски права 2020

 

Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу: https://www.bayer.com/bg/bg/pharmacovigilance