Импринт

Редактирано от:

Байер България ЕООД
Представлявано от:
Екатерина Карпузова
Управител на Байер България ЕООД

Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: + 359 2 814 01 11
E-mail: ch.bulgaria@bayer.com

ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
© Авторски права 2018

Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу: https://www.bayer.bg/bg/bayer-in-bulgaria/drug-safety/