Байер България ЕООД
Представлявано от:
Г-н Николае-Габор Равицки –
Управител на Байер България ЕООД
 
Байер България ЕООД
ул. Резбарска 5
1510 София, България
Тел: : + 359 2 814 01 11
E-mail: bg-office@bayer.com
ЕИК 121258695
ИН по ЗДДС BG121258695
 
© Авторски права 2018
 
Ако желаете да докладвате нежелана лекарствена реакция или оплакване от качеството на продукта, моля свържете се с Вашият лекар или фармацевт, с Изпълнителната Агенция по Лекарствата или използвайте линка отдолу.
http://www.bayer.bg/bg/bayer-in-bulgaria/drug-safety/